Technologie které ovládáme

Pro vývoj specializovaného software používáme následující technologie:

Jazyky

 • C#
 • Object Pascal
 • PHP
 • HTML, CSS/LESS, JScript, jQuery
 • SQL, T-SQL, PL/SQL

Databázové servery

 • Microsoft SQL Server
 • Oracle
 • mySQL

Frameworky a rozhrani

 • .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, WEB API
 • Nette Framework, Falcon Framework, Twitter Bootstrap
 • PayPal API, Google API

Webové servery

 • Internet Information Services (IIS)
 • Apache

Nástroje

 • Zend Studio, Visual Studio
 • mySQL Workbench, Sybase Power Designer
 • Team Foundation Service, GIT

Operační systémy

 • Microsoft Windows
 • Linux