Proces vývoje

Ochrana investic klientů je jednou z našich priorit. Předkládat klientům zprávy o tom, jak pokračuje vývoj projektu, je pro nás stejně důležité jako to, že můžeme prokázat kvalitu odvedené práce. Vstřícná a seriózní komunikace s klienty je jedním ze základních prvků společnosti Softlogic.

Definice

Zajistíme všechny informace potřebné k vývoji softwaru. Zhotovíme dokumenty, které budou přesně mapovat jak a kdy Vám vyhotovíme a předáme Váš projekt. Dále budou obsahovat informace o funkcích, systémovém prostředí, rozhraní a plánech projektu. Své požadavky tak můžete měnit a doplňovat ještě předtím, než práce na projektu začnou.

Analýza

Vytvoříme podrobnou specifikaci funkcí, nadefinujeme chování systému nebo aplikace a dáme Vám možnost zkontrolovat aplikaci a vyjádřit se k ní před tím, než ji začneme vyvíjet. V tomto bodě můžeme upravit plán projektu podle Vašich představ a poskytneme Vám přesné a reálné návrhy termínů a rozpočtů.

Návrh

Zhodnotíme požadavky a specifikace funkcí, prověříme možná technická řešení a vybereme to nejvhodnější. Podle vnitřní výstavby systému poté vytvoříme návrh, který bude sloužit jako podklad pro programování.

Programování

Abychom Vaše požadavky splnili přesně a v co nejkratším čase, využíváme v programovací fázi technicky nejmodernější nástroje. Naši vývojáři pracuji podle přísných interních standardů společnosti Softlogic a podle sjednaných plánů. Můžete si tedy být jisti, že Váš projekt je zpracováván přesně podle Vašich podmínek.

Testování

Testování probíhá podle přísného, předem připraveného testovacího plánu. Společnost Softlogic věří, že zajištění kvality během celého vývoje se pozitivně projeví na dodávaném softwaru, který je dosažitelný, spolehlivý a užitečný. Specialisté na ověřování jakosti pravidelně a metodicky testují systém i nezávislé moduly. A to nejen během programování, ale i po něm.

Uplatnění

Pokud jste s projektem spokojeni, implementujeme výsledek naší práce do Vašeho podnikového systémového rozhraní. Společnost Softlogic nepovažuje projekt za dokončený, dokud není plně začleněn do Vašich systémových a obchodních procesů.

Údržba

Zajistíme nové aktualizace softwaru podle potřeb a vývoje Vaší firmy.

Ochrana investic klientů je jednou z našich priorit. Předkládat klientům zprávy o tom, jak pokračuje vývoj projektu, je pro nás stejně důležité jako to, že můžeme prokázat kvalitu odvedené práce. Vstřícná a seriózní komunikace s klienty je jedním ze základních prvků společnosti Softlogic.