Aplikace SMS Sender – hromadné odesílání SMS

Základní informace

Hlavním účelem programového nástroje SMS Sender je odesílání SMS zpráv jednotlivcům nebo osobám ze seznamu čísel účastníků (odesílání hromadných SMS).

Utilita SMS Sender je konzolová aplikace. V závislosti na výkonových parametrech poskytuje:

 • odesílání SMS zpráv na jedno nebo více čísel z příkazového řádku
 • odesílání SMS zpráv na seznam čísel z adresáře
 • okamžité nebo opakované zasílání SMS zpráv vytvořených z vnějších systémů nebo z SMS Senderu (SMS Server mód)

V nejjednodušším režimu příkazu k odeslání SMS zprávy prostřednictvím nástroje SMS Sender jednomu nebo více příjemcům, stačí zadat telefonní číslo příjemce (-p nebo –phone a telefonní číslo příjemce zprávy) a text zprávy (-m nebo -message a text zprávy), například:

SmsSender.exe -phone +420776223945 -message "Hello, world!"

SMS Server mód

Pokud SMS Sender pracuje v opakovaném skenovacím a odesílacím režimu, prohledává pravidelně zadaný adresář definovaný v konfiguračním souboru. Pokud jsou v adresáři vhodné soubory (XML soubory SMS zpráv ve správném formátu, obsahující informace o počtu příjemců a text zprávy), posílá SMS zprávy z těchto souborů. Tento režim je velmi užitečný a používaný pro integraci dalších systémů, které podporují odesílání SMS zpráv.

Funkce

 • odesílání SMS zpráv
 • odesílání zpráv s použitím kódových tabulek v latince nebo cyrilici
 • odesílání kombinovaných SMS (dlouhých zpráv, obsahujících více než jednu SMS zprávu)
 • provádění přepisu zpráv k odeslání ze systému psaní v cyrilici do latinky
 • hromadné odesílání SMS na čísla z telefonního seznamu vytvořeného uživatelem
 • odesílání SMS zpráv přes GSM modem i internetovou bránu

Různé konfigurace

SMS Performer pro příjímání a posílání SMS zpráv může využívat následující zařízení nebo služby:

 • GSM zařízení *
 • Internetovou bránu pro posílání SMS zpráv

GSM zařízení

 • běžné mobilní telefony obchodních sérií (s integrovaným GSM modemem)
 • GSM modem
 • GSM bránu propojenou s PC

Především ale GSM zařízení musí být propojeno s PC, a to buď prostřednictvím kabelu (USB, RS 232) nebo bezdrátovým spojením (Bluetooth, IrDA) a musí být správně nainstalováno a nastaveno v operačním systému tak, aby fungovalo jako modem.