SMS Performer Application – Receive, Process and Send SMS MessagesAplikace SMS Performer – příjímání, zpracování a posílání SMS zpráv

Overview

The SMS Performer software application is designed to provide automated bidirectional exchange of SMS messages.

The functionality of the application allows to automatically receive, process and send response messages to senders as well as to send SMS and USSD messages created by the user. The SMS Performer can be used to provide mass SMS messaging with the preset list of phone numbers.

The SMS Performer operates under the Windows family of operating systems (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista).

Flexible settings and open interface of the SMS Performer allow to integrate it easily into existing information network of an enterprise, expand CRM and ERP software systems in relation to their functionalities that allow to receive, process and send response SMS messages as well as to provide mass SMS messaging.

The SMS Performer application capable of bidirectional SMS message exchange makes it possible to set up easily the customer feedback channel and provide the employees of the enterprise with one more communication channel to the enterprise information base.

Functionalities

[list type=“check1″]

 • receiving incoming messages automatically
 • generating response messages based on the rules of processing incoming messages
 • sending generated response SMS messages automatically
 • receiving and sending messages using both Latin and Cyrillic code tables
 • receiving and sending composite (comprising more than one SMS message) messages
 • supporting “black list” of phone numbers
 • providing transliteration of the message to be sent from Cyrillic to Latin writing system
 • sending user-generated SMS messages
 • keeping contact list
 • mass SMS messaging with the user-generated list of phone numbers
 • sending SMS messages via both GSM modem and Internet gateway
 • sending user-generated USSD requests
 • monitoring account balance using the USSD request
 • providing scalability by enabling plug-ins

[/list]

Different configurations

In order to receive and send SMS messages the SMS Performer can use following equipment or services:

[list type=“check3″]

 • GSM equipment*
 • Internet gateway for sending SMS messages

[/list]

[box]

GSM equipment:

[list type=“bullet1″]

 • ordinary business-series mobile phone (with integrated GSM modem)
 • GSM modem
 • GSM gateway connected to the PC

[/list]
[/box]
[box type=“warn“]

Prior to using the GSM equipment it must be connected to PC using the cable (USB, RS 232) or wireless connection (Bluetooth, IrDA) and installed properly with the operating system such that it should function as a modem.

[/box]

[:en]1 Star[:cz]Bezcenný[:en]2 Stars[:cz]Špatný[:en]3 Stars[:cz]Průměrný[:en]4 Stars[:cz]Dobrý[:en]5 Stars[:cz]Skvelý (9 votes, averagehlasů, průměrný: 3,67 out ofz 5)
Loading...

Základní informace

Aplikace SMS Performer je určena k budování systémů pro automatickou obousměrnou výměnu SMS zpráv.

Aplikace díky svým funkcím nabízí nejen automatický příjem, zpracování a odesílání odpovědí adresátům, ale také odesílání SMS a USSD zpráv, vytvořených uživatelem. SMS Performer může být využit i pro hromadné odesílání SMS zpráv na čísla ze seznamu.

SMS Performer pracuje pod operačními systémy Windows (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista).

Díky mnoha možnostem nastavení a otevřenému rozhraní může být SMS Performer jednoduše začleněn do existující podnikové informační sítě. Může rozšířit nastavení systémů CRM a ERP, jejichž funkce také umožňují příjem, zpracování, SMS odpovědi a odesílání hromadných SMS zpráv.

Aplikace SMS Performer, která je schopná obousměrné výměny SMS zpráv, umožňuje snadno nastavit kanál zákaznické zpětné vazby. Také může poskytnout zaměstnancům podniku jeden další komunikační kanál běžící na podnikovém informačním základu.

Funkce

[list type=“check1″]

 • automatické přijímání příchozích zpráv
 • generování odpovědí na zprávy podle podmínek zpracování příchozích zpráv
 • automatické odesílání vytvořených odpovědí formou SMS
 • přijímání a odesílání zpráv s použitím kódových tabulek v latince nebo cyrilici
 • přijímání a odesílání kombinovaných zpráv (obsahujících více než jednu SMS zprávu)
 • podpora vytváření „černé listiny” telefonních čísel
 • provádění přepisu zpráv k odeslání ze systému psaní v cyrilici do latinky
 • odesílání uživatelem vytvořených SMS zpráv
 • vytváření seznamu kontaktů
 • hromadné odesílání SMS na čísla z telefonního seznamu vytvořeného uživatelem
 • odesílání SMS zpráv přes GSM modem i internetovou bránu
 • odesílání uživatelem vytvořených USSD požadavků
 • monitorování stavu na účtu s použitím USSD požadavku
 • poskytování škály funkcí pro použití zásuvných modulů

[/list]

Různé konfigurace

SMS Performer pro příjímání a posílání SMS zpráv může využívat následující zařízení nebo služby:

[list type=“check3″]

 • GSM zařízení *
 • Internetovou bránu pro posílání SMS zpráv

[/list]

[box]* GSM zařízení:
[list type=“bullet1″]

 • běžné mobilní telefony obchodních sérií (s integrovaným GSM modemem)
 • GSM modem
 • GSM bránu propojenou s PC

[/list]
[/box]
[box type=“warn“]

Především ale GSM zařízení musí být propojeno s PC, a to buď prostřednictvím kabelu (USB, RS 232) nebo bezdrátovým spojením (Bluetooth, IrDA) a musí být správně nainstalováno a nastaveno v operačním systému tak, aby fungovalo jako modem.

[/box]

[:en]1 Star[:cz]Bezcenný[:en]2 Stars[:cz]Špatný[:en]3 Stars[:cz]Průměrný[:en]4 Stars[:cz]Dobrý[:en]5 Stars[:cz]Skvelý (9 votes, averagehlasů, průměrný: 3,67 out ofz 5)
Loading...