Aplikace SMS Performer – příjímání, zpracování a posílání SMS zpráv

Základní informace

Aplikace SMS Performer je určena k budování systémů pro automatickou obousměrnou výměnu SMS zpráv.

Aplikace díky svým funkcím nabízí nejen automatický příjem, zpracování a odesílání odpovědí adresátům, ale také odesílání SMS a USSD zpráv, vytvořených uživatelem. SMS Performer může být využit i pro hromadné odesílání SMS zpráv na čísla ze seznamu.

SMS Performer pracuje pod operačními systémy Windows (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista).

Díky mnoha možnostem nastavení a otevřenému rozhraní může být SMS Performer jednoduše začleněn do existující podnikové informační sítě. Může rozšířit nastavení systémů CRM a ERP, jejichž funkce také umožňují příjem, zpracování, SMS odpovědi a odesílání hromadných SMS zpráv.

Aplikace SMS Performer, která je schopná obousměrné výměny SMS zpráv, umožňuje snadno nastavit kanál zákaznické zpětné vazby. Také může poskytnout zaměstnancům podniku jeden další komunikační kanál běžící na podnikovém informačním základu.

Funkce

 • automatické přijímání příchozích zpráv
 • generování odpovědí na zprávy podle podmínek zpracování příchozích zpráv
 • automatické odesílání vytvořených odpovědí formou SMS
 • přijímání a odesílání zpráv s použitím kódových tabulek v latince nebo cyrilici
 • přijímání a odesílání kombinovaných zpráv (obsahujících více než jednu SMS zprávu)
 • podpora vytváření „černé listiny” telefonních čísel
 • provádění přepisu zpráv k odeslání ze systému psaní v cyrilici do latinky
 • odesílání uživatelem vytvořených SMS zpráv
 • vytváření seznamu kontaktů
 • hromadné odesílání SMS na čísla z telefonního seznamu vytvořeného uživatelem
 • odesílání SMS zpráv přes GSM modem i internetovou bránu
 • odesílání uživatelem vytvořených USSD požadavků
 • monitorování stavu na účtu s použitím USSD požadavku
 • poskytování škály funkcí pro použití zásuvných modulů

Různé konfigurace

SMS Performer pro příjímání a posílání SMS zpráv může využívat následující zařízení nebo služby:

 • GSM zařízení *
 • Internetovou bránu pro posílání SMS zpráv

GSM zařízení

 • běžné mobilní telefony obchodních sérií (s integrovaným GSM modemem)
 • GSM modem
 • GSM bránu propojenou s PC

Především ale GSM zařízení musí být propojeno s PC, a to buď prostřednictvím kabelu (USB, RS 232) nebo bezdrátovým spojením (Bluetooth, IrDA) a musí být správně nainstalováno a nastaveno v operačním systému tak, aby fungovalo jako modem.