Základní informace

Hlavním účelem programového nástroje SMS Sender je odesílání SMS zpráv jednotlivcům nebo osobám ze seznamu čísel účastníků (odesílání hromadných SMS).

Utilita SMS Sender je konzolová aplikace. V závislosti na výkonových parametrech poskytuje:

 • odesílání SMS zpráv na jedno nebo více čísel z příkazového řádku
 • odesílání SMS zpráv na seznam čísel z adresáře
 • okamžité nebo opakované zasílání SMS zpráv vytvořených z vnějších systémů nebo z SMS Senderu (SMS Server mód)

V nejjednodušším režimu příkazu k odeslání SMS zprávy prostřednictvím nástroje SMS Sender jednomu nebo více příjemcům, stačí zadat telefonní číslo příjemce (-p nebo –phone a telefonní číslo příjemce zprávy) a text zprávy (-m nebo -message a text zprávy), například:

SmsSender.exe -phone +420776223945 -message "Hello, world!"

SMS Server mód

Pokud SMS Sender pracuje v opakovaném skenovacím a odesílacím režimu, prohledává pravidelně zadaný adresář definovaný v konfiguračním souboru. Pokud jsou v adresáři vhodné soubory (XML soubory SMS zpráv ve správném formátu, obsahující informace o počtu příjemců a text zprávy), posílá SMS zprávy z těchto souborů. Tento režim je velmi užitečný a používaný pro integraci dalších systémů, které podporují odesílání SMS zpráv.

Funkce

 • odesílání SMS zpráv
 • odesílání zpráv s použitím kódových tabulek v latince nebo cyrilici
 • odesílání kombinovaných SMS (dlouhých zpráv, obsahujících více než jednu SMS zprávu)
 • provádění přepisu zpráv k odeslání ze systému psaní v cyrilici do latinky
 • hromadné odesílání SMS na čísla z telefonního seznamu vytvořeného uživatelem
 • odesílání SMS zpráv přes GSM modem i internetovou bránu

Různé konfigurace

SMS Performer pro příjímání a posílání SMS zpráv může využívat následující zařízení nebo služby:

 • GSM zařízení *
 • Internetovou bránu pro posílání SMS zpráv
GSM zařízení:
 • běžné mobilní telefony obchodních sérií (s integrovaným GSM modemem)
 • GSM modem
 • GSM bránu propojenou s PC

Především ale GSM zařízení musí být propojeno s PC, a to buď prostřednictvím kabelu (USB, RS 232) nebo bezdrátovým spojením (Bluetooth, IrDA) a musí být správně nainstalováno a nastaveno v operačním systému tak, aby fungovalo jako modem.