Profesionálové ze Softlogic prozkoumají a vyhodnotí Váš obchodní problém a s využitím svých zkušeností Vám nabídnou to nejvhodnější řešení. K Vašemu projektu přistupujeme s maximální zodpovědností. Práci na projektu dělíme na následující etapy:
 
  • Definice. Zajistíme všechny informace potřebné k vývoji softwaru. Zhotovíme dokumenty, které budou přesně mapovat jak a kdy Vám vyhotovíme a předáme Váš projekt. Dále budou obsahovat informace o funkcích, systémovém prostředí, rozhraní a plánech projektu. Své požadavky tak můžete měnit a doplňovat ještě předtím, než práce na projektu začnou.
  • Analýza. Vytvoříme podrobnou specifikaci funkcí, nadefinujeme chování systému nebo aplikace a dáme Vám možnost zkontrolovat aplikaci a vyjádřit se k ní před tím, než ji začneme vyvíjet. V tomto bodě můžeme upravit plán projektu podle Vašich představ a poskytneme Vám přesné a reálné návrhy termínů a rozpočtů.
  • Návrh. Zhodnotíme požadavky a specifikace funkcí, prověříme možná technická řešení a vybereme to nejvhodnější. Podle vnitřní výstavby systému poté vytvoříme návrh, který bude sloužit jako podklad pro programování.
  • Programování. Abychom Vaše požadavky splnili přesně a v co nejkratším čase, využíváme v programovací fázi technicky nejmodernější nástroje. Naši vývojáři pracuji podle přísných interních standardů společnosti Softlogic a podle sjednaných plánů. Můžete si tedy být jisti, že Váš projekt je zpracováván přesně podle Vašich podmínek.
  • Testování. Testování probíhá podle přísného, předem připraveného testovacího plánu. Společnost Softlogic věří, že zajištění kvality během celého vývoje se pozitivně projeví na dodávaném softwaru, který je dosažitelný, spolehlivý a užitečný. Specialisté na ověřování jakosti pravidelně a metodicky testují systém i nezávislé moduly. A to nejen během programování, ale i po něm.
  • Uplatnění. Pokud jste s projektem spokojeni, implementujeme výsledek naší práce do Vašeho podnikového systémového rozhraní. Společnost Softlogic nepovažuje projekt za dokončený, dokud není plně začleněn do Vašich systémových a obchodních procesů.
  • Údržba. Zajistíme nové aktualizace softwaru podle potřeb a vývoje Vaší firmy.
Ochrana investic klientů je jednou z našich priorit. Předkládat klientům zprávy o tom, jak pokračuje vývoj projektu, je pro nás stejně důležité jako to, že můžeme prokázat kvalitu odvedené práce. Vstřícná a seriózní komunikace s klienty je jedním ze základních prvků společnosti Softlogic.